“AANDACHT: DANKWOORD….. “                                                                                               Weert,  20 december 2018

INLEIDING.                         
                  
Als gepensioneerdoud-onderzoeker van de Technische Universiteit te Eindhoven ( TUE ),
heb ik zéér veel kennis én ervaring met wiskundeén met wetenschappelijk programmeren!
In deze 36-jarige periode heb ik zéér uitgebreide ervaringen in deze materie opgedaan.
Bovendien was primairvan belang om op wetenschappelijkniveau werkzaam te zijn.

Al vanaf  begin 1974 = 45 jaar hypotheek-SPECIALIST…

U hoeft dus niet bang te zijn dat ik commerciëledoeleinden najaag: u krijgt vollédig objectiefén op zuiver wetenschappelijkebasis,  informatie van mij!

Mijn langdurigeervaring én uitgebreide kennis omtrent hypotheken 
( vanaf  begin 1974: dus al 45 jaar ) staan borgvoor uitgebreide deskundigheden!

Géén enkele van de circa 15 duizend hypotheekadviseurs in Nederland, kan dit evenaren:  géén eigenwebsite over zovéél hypothecairezaken…


WEBSITE: “Hypothekenbijbel.nl”

In de afgelopen 5maanden ( 10 juli tot en met 10 december 2018 ) hebben welgeteld: 7.850 bezoekers mijn 141 artikelen ( = 1.104 A4-pagina’s ) in totaal 67.366 keer 
( = bezoeken ) bekeken! Dus gemiddeld 8,6 artikelen per bezoeker…
In 12 maanden:  21.000 bezoekers en 200.000 bezoeken ( parabolischetóenamen )!
Zie mijn grafieken:  A, B, C en D. Deze vindt u aan het einde van dit pdf-document.

Mocht u hypothecaire vragen hebben, dan kunt u mij desgewenst telefonisch benaderen:
telefoon: 0495-58.5743   ( svp. NA 11.00 uur tot 21.30 uur bereikbaar ).
U krijgt dan GRATIS antwoord op al uw openstaande hypothecairevragen!

Graag verneem ik uw ervaring(en) met mijn unieke website. 
Géén enkele hypotheekadviseur in Nederland heeft een eigenhypothecairewebsite…
Begin 1974 ( dus al 45 jaar ! ) ben ik gestart met het ontwikkelen van eigen hypothecaire artikelen…
Voor de – in mijn vrije tijd -, betaalde adviezen ( inclusief de vele eigen hypothecaire analyses: gedurende 4 á 5 uur ) vroeg ik slechts 10 % van wat commerciële hypotheek-adviseurs vroegen ( vaak:  in slechts circa 1,5 uur )!

Nu ben ik al 15 jaar ( sinds medio 2004 ) met pensioen
Desondanks kunt u mij allerlei hypothecaire vragen voorleggen, die ik allen GRATIS
– naar eer en geweten-, zal beantwoorden!

Eigen computer-programma’s.
Met ruim 4.600 eigen( hypothecaire) computer-programma’s en ruim 18.000 eigen 
hypothecaire) grafieken, kan ik desgewenst al uw ( hypothecaire  ) vragen GRATIS beantwoorden…
Ondanks dat ik al 78 jaar ( JONG van geest ! ) ben, werk ik nog ruim 60 uren per week aan hypothecaire onderwerpen…
Vooral eigen hypothecaire computer-programma’s kosten mij vaak véél tijd…Vaak zijn dat computer-programma’s met ruim 500 regels ( 10 to 15 A4-pagina’s ),
die mij ruim 10 uur á 15 uur intensief wetenschappelijk programmeren kosten…
Aldus kan ik ( met 100 % zekerheid! ) volledig objectieveanalyses ( plús eigenhypothecaire artikelen ) genereren!

Mijn 24eigen hypothecaire artikel ( totaal = 124 publicaties: in talloze tijdschriften ) voor het Vakblad De Hypotheek Adviseur, ligt al weer bij de betreffende hoofd-redacteur…


CORRECTIES voor de geld-ontwaarding.
In Nederland gelden de navolgende inflatie-percentages ( zie mijn grafieken I1 + I2 ):
1915:  14,3%,  1916: 11,4%,   1918:  19,2 %,   1920:  10,4 %, 
1940:  14,7%,  1941: 14,5%,   1945: 15,0%,      1950: 9,1 %,  1951: 9,6%,   1975: 10,2 %Vergelijk deze waarden eens met Venezuela: heden hyper-inflatieméér dan 1 miljoen procent per jaar! Ieder UUR:  halvering van hun munt!!
Als enigste hypotheek-SPECIALIST in Nederland, corrigeer ik jaarlijks wel voor de actuele geld-ontwaarding!!  In vaktermen genaamd:  DISCONTEREN.
Toekomstige BATEN én LASTEN worden wiskundigherleid tot de aanvangswaarden!

Zie mijn grafieken: B1 + B2. Deze kunt u hier raadplegen. Ze staan aan het einde van het pdf van dit dankwoord met de daarbij behorende grafieken.


TIP:  leest u voorál mijn éérste artikel op mijn unieke website:
        “Reken met reële waarden!”
         Dat is mijn éérste artikel in het unieke Vakblad:  “De Hypotheek Adviseur” = DHA.


SLOTVRAAG.

Tenslotte wil ik u vragen:
     1 ) hoe hebt u mijn unieke website gevonden?
     2 ) hoe is ( zijn ) uw ervaring(en) met mijn website?

Ik schrijf mijn hypothecaireartikelen zodanig, dat mijn teksten ( voor circa 75 % )
metéén begrepen worden. Anders dient men de betreffende tekst nogmaals te lezen…

>>>>>> Mijn HARTELIJKE DANKvoor  ál uw gewaardeerdereacties:  Pierre Otten!!


(Totaal: 108 keer bezocht | Vandaag: 1 keer bezocht)