Disclaimer

DISCLAIMER.

Weert, 11 december 2016

HYPOTHEKENBIJBEL.nl

Dé site voor perfécte informatie over hypotheken.

Disclaimer
Hypotheek-SPECIALIST ing. Pierre Otten stelt het zéér op prijs dat u geïnteresseerd bent in
mijn UNIEKE hypotheek-informatie op mijn website!

Deze disclaimer is bedoeld om ALLE eventuele AANSPRAKELIJKHEDEN, die voortvloeien uit het gebruik van deze website, vollédig uit te sluiten.

1.  Uitsluiting van aansprakelijkheden

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer!

De op deze website weergegeven hypotheek-informatie wordt door Pierre Otten met de gróótst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld!

Pierre Otten streeft naar het geven van uiterst betrouwbare én actuele informatie. Desondanks kan het vóórkomen dat de geboden informatie onvolkomenheden bevat. Maar voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit ( óf voor de gevolgen van het gebruik van deze website ) kan Pierre Otten niet aansprakelijk worden gesteld. Pierre Otten aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de weergegeven berekeningen kunnen GEEN RECHTEN worden ontleend.

Pierre Otten kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor: eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van deze website.
Pierre Otten kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen GEEN RECHTEN worden ontleend.
Pierre Otten zal aan géén enkele ( rechts- )persoon schade-vergoeding verschuldigd zijn vanwege: speciale, bijkomstige, toevallige of er door veroorzaakte schade, in verband met ( of voortkomend uit ) het gebruik van dit website materiaal.

2.  Beschikbaarheid

De op deze site weergegeven informatie kan door Pierre Otten — zónder voorafgaande aankondiging of verplichting — op ieder moment worden gewijzigd, qua inhoud én presentatie.

3.  Gebruik van deze website

Deze informatie wordt door de gebruiker gehéél voor eigen risico gebruikt.
De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de ( eigen ) beslissing over het gebruik c.q. voor de keuze van de aangeboden informatie én de gepresenteerde resultaten van de berekeningen op deze website. Dit geldt óók als er aantoonbare fouten aanwezig zijn
in de berekeningen en/of de aangeboden informatie.

4.  Auteursrechten

Alle ( auteurs- )rechten op de inhoud van deze website, te weten: teksten, grafieken, afbeeldingen of software, of informatie in ándere vorm, komen volledig toe aan de website-eigenaar: Pierre Otten.

5.  Hypotheek-ervaringen én unieke vakkennis

Sinds begin 1974 (dus al 43 jaar!) verdiep ik mij in álle denkbare aspecten van hypothecaire financiering(en). Vanuit deze unieke expertise schrijf ik een zéér informatief STANDAARD-boekwerk over alle aspecten m.b.t. hypothecaire financieringen! Reeds 124 onderwerpen (à 840 A4-pagina’s) zijn gerealiseerd voor mijn boek…. Ik wil nog ca. 40 onderwerpen beschrijven, en dan is mijn levenswerk volledig gereed!

Kijkt u maar eens op GOOGLE via:  Pierre Otten hypotheken, cq. hypothecair wiskundige.
U ziet dan een selectie van mijn 103 publicaties ( middels deskundige auteurs, die van mij álle relevante informatie hebben ontvangen )!

6.   Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze website, of vermoedt u dat er fouten in deze website vóórkomen, dan verzoek ik u met mij contact op te nemen:
telefoon WEERT 0495-58.5743 ( s.v.p. NA 11.00 uur ’s ochtends bereikbaar).

U ziet dat ik volledig toegankelijk ben (in tegenstelling tot véle andere websites).
Ik ben én blijf volledig betrouwbaar voor ál mijn bezoekers….

**********
 Hypotheek-SPECIALIST:  ing. Pierre M.J. OTTEN  **********

(Totaal: 313 keer bezocht | Vandaag: 1 keer bezocht)