Over Hypothekenbijbel

Hypothecair  wiskundige:  ing. Pierre Otten

Lees hier mijn Dankwoord 45 jaar Hypotheekspecialist

Hypothekenbijbel is een initiatief van hypothecair wiskundige ing. Pierre Otten. Pierre was ( tot zijn pensioen in 2005 ) 36 jaar als onderzoeker in de Procestechnologie verbonden aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Sinds begin 1974 – dus al 44 jaar -, verdiept Pierre zich in álle financiële aspecten rond hypotheken. Met behulp van ruim 4.600 zélf ontwikkelde computer-programma’s (waarvan ruim 4.000 over hypotheken!) bepaalt hij vollédig objectief of een hypotheekvorm of aflossingsscenario voordelig voor iemand uitpakt.  Daarbij gaat hij uit van diverse rente- en inflatie-scenario’s. Op basis van zijn analyses waarschuwde Pierre Otten al vanaf 1980 voor de véél te dure LEVEN-hypotheek,  en vanaf 1993 voor de Beleggingshypotheek, wegens de gestapelde risico’s.

Ik beantwoord méér dan graag uw vragen, die u heeft naar aanleiding van de uitgebreide informatie in deze UNIEKE eigen website! Van de 15.000 hypotheekadviseurs in Nederland heeft er geen één zo’n eigen website!

Deze UNIEKE én uitgebreide website biedt u – op vollédig objectieve én wetenschappelijk verantwoorde wijze – 142 artikelen (1.061 A4-pagina’s,  per 28 juni 2017). Wetenschappelijk verantwoord, omdat ik 36 jaar als onderzoeker in de Procestechnologie aan de Technische Universiteit te Eindhoven verbonden ben geweest. Als zodanig ben ik beroepsmatig gewend om zuiver wetenschappelijk onderzoek te doen, zónder enige financiële bijbedoelingen! Vanzelfsprekend pas ik deze werkwijze toe op al mijn (prive-)werkzaamheden als hypotheek-SPECIALIST (ik ben nu reeds 12 jaar met pensioen)… Per 17 december 2017 word ik 77 jaar JONG!

Alle berekeningen die ik bij deze artikelen heb gedaan, zijn het resultaat van ruim 4.000 hypothecaire computer-programma’s, die ik zélf heb bedacht en gerealiseerd (vanaf  begin 1974: dus in 44 jaar)! Ieder eigen computerprogramma bevat circa 80 á 120 wiskundige formules, die ik zélf heb ontwikkeld (géén probleem dankzij mijn gedegen kennis van wiskunde)… Mijn gróótste wiskundige formule is 120 cm lang: vanwege het gróte aantal parameters. Zo’n computerprogramma realiseren kost veelal circa 10 á 15 uur intensief programmeren. Ik heb computerprogramma’s ontwikkeld waaraan ik ruim 35 uur werk heb gehad  (circa 1.050 computerregels én 20 A4-pagina’s groot)! Mijn programma over: Rentemiddeling of OVERSLUITEN vergde 34 uur intensief wetenschappelijk programmeren!  Dit waren 21 A4-tjes: 1.050 computer-regels.

Na zéér minutieus álle uitkomsten gecontroleerd te hebben, staat in 10 seconden alles op papier afgedrukt. Daar heb ik dan zo véle uren werk aan gehad… Iedere nieuwe analyse is dan een kwestie van enige minuten, om de juiste invoergegevens in te voeren, waarna supersnél de uitvoer tot stand komt. Daarnaast heb ik ruim 16.800 eigen (veelal hypothecaire) grafieken gerealiseerd… Dit alles in werkweken van ruim 60 á 70 uur noeste arbeid…
Deze ongebreidelde energie kan ik probleemloos opbrengen, omdat ik één groot ideaal heb! Namelijk: om een tegenhanger te zijn voor de enórme aantallen leugens en/of  halve waarheden – de goede adviseurs uitgezonderd! – die geldzuchtige hypotheek“adviseurs” doorgaven aan hun argeloze hypotheekklanten.

Talloze hypotheekklanten zijn daardoor financieel ( zwáár ) benadeeld! Het zou mij niet verbazen als een aanzienlijk deel van de huidige woningverkopers hun woning (moeten) verkopen, omdat zij áf willen van hun (véél) te dure hypotheek?! Dit op basis van argeloos aannemen van de “adviezen” van hun kwaadaardige hypotheeek“adviseur”?! Immers door verkoop hoeft men géén BOETE-rente te betalen aan de huidige geldverstrekker!

TIP:  Afdrukken van een door u gewenst artikel:  zie details bij mijn “CONTACT”.

[gview file=”https://hypothekenbijbel.nl/wp-content/uploads/2017/11/foto-pierre-otten.compressed-1.pdf”]

(Totaal: 945 keer bezocht | Vandaag: 2 keer bezocht)