‘AANDACHT: Dankwoord

Realisatie:  ing.  Pierre M. J. OTTEN,  hypotheek-SPECIALIST,     

Telefoon: 0495-58.5743   ( NA 11.00 uur tot 21.30 uur bereikbaar  ).
 

Voor een PERSOONLIJK, VERTROUWD én OJECTIEF ONAFHANKELIJKE
UNIEKE eigen website:   HYPOTHEKENBIJBEL.nl  ( 141 artikelen = 1.104 A4 )!!

                                          DANKWOORD.
                                    Weert,  6 aug. 2019

INLEIDING.                

                           
Als gepensioneerd  oud-onderzoeker van de Technische Universiteit te Eindhoven:  TUE ,
heb ik zéér veel kennis én ervaring met wiskunde  én met wetenschappelijk programmeren
In deze 35-jarige periode heb ik zéér uitgebreide ervaringen in deze materie opgedaan.
Bovendien was primair  van belang om op wetenschappelijk  niveau werkzaam te zijn.

U hoeft dus niet bang te zijn dat ik commerciële  doeleinden najaag: u krijgt vollédig objectief én op zuiver wetenschappelijke basis,  informatie van mij!

Mijn langdurige  ervaring én uitgebreide kennis omtrent hypotheken
( vanaf  begin 1974: dus al 45 jaar ) staan borg voor uitgebreide deskundigheden!


        Géén enkele van de circa 15 duizend hypotheekadviseurs in Nederland,
        kan dit evenaren:  géén eigen  website over zovéél hypothecaire  zaken…
        Al vanaf  begin 1974 = 45 jaar hypotheek-SPECIALIST…


WEBSITE:   “Hypothekenbijbel.nl”

In de afgelopen 12 maanden ( 10 juli 2018 tot 10 juli 2019 ) hebben welgeteld:
15.505 bezoekers mijn 141 artikelen ( = 1.104 A4-pagina’s ) in totaal 128.452 keer
( = bezoeken ) bekeken!  Dus gemiddeld  8,3 artikelen per bezoeker.
Op zaterdag 16 maart  2019 een absoluut record:  gemiddeld  20.76 artikelen per bezoeker!
Zie mijn grafieken:  A, B, C en D.

Mocht u hypothecaire vragen hebben, dan kunt u mij desgewenst telefonisch benaderen:
telefoon: 0495-58.5743   ( svp. NA 11.00 uur tot 21.30 uur bereikbaar  ).
U krijgt dan GRATIS antwoord op al uw openstaande  hypothecaire  vragen!

Graag verneem ik uw ervaring(en) met mijn unieke website.
Géén enkele hypotheekadviseur in Nederland heeft een eigen  hypothecaire  website…
Begin 1974 ( dus al 45 jaar ! ) ben ik gestart met het ontwikkelen van eigen  hypothecaire artikelen…
Voor de – in mijn vrije tijd -, betaalde  adviezen ( inclusief de vele eigen  hypothecaire analyses: gedurende 4 á 5 uur ) vroeg ik slechts 10 % van wat commerciële hypotheek-adviseurs ( vaak:  in slechts circa 1,5 uur ) vroegen!
Geld telt bij mij ( bijna ) NIET:  vaktechnische waardering is véél waardevoller voor mij!!
Nu ben ik ( als ruim 78-jarige ) al 15 jaar ( sinds medio 2004 ) met pensioen

Desondanks kunt u mij allerlei hypothecaire  vragen voorleggen, die ik allen GRATIS
naar eer en geweten-, zal beantwoorden!

Eigen computer-programma’s.
Met ruim 4.600 eigen ( hypothecaire ) computer-programma’s en ruim 19.000 eigen
( hypothecaire ) grafieken, kan ik desgewenst al uw ( hypothecaire  ) vragen GRATIS beantwoorden…
Ondanks dat ik al 78 jaar ( JONG van geest ! ) ben, werk ik nog ruim 60 uren per week aanhypothecaire onderwerpen…
Vooral eigenhypothecaire computer-programma’s kosten mij vaak véél tijd…Vaak zijn dat computer-programma’s met ruim 500 regels ( 10 to 15 A4-pagina’s ),
die mij ruim 10 uur á 15 uur intensief  wetenschappelijk  programmeren kosten…
Aldus kan ik ( met 100 % zekerheid! ) volledig objectieve  analyses ( plús eigen hypothecaire  artikelen ) genereren!

Mijn 24e eigen hypothecaire artikel ( totaal = 124 publicaties: in tálloze tijdschriften ) voor het Vakblad De Hypotheek Adviseur, ligt al weer bij de betreffende hoofd-redacteur…


CORRECTIES voor de geld-ontwaarding.
In Nederland gelden de navolgende inflatie-percentages ( zie mijn grafieken  I1 + I2 ):
1915:  14,3%,  1916:  11,4%,   1918:  19,2 %,   1920:  10,4 %, 
1940:  14,7%,  1941:  14,5%,   1945: 15,0%,      1950:  9,1 %,  1951: 9,6%,   1975:  10,2 %Vergelijk deze waarden eens met Venezuela:  
heden hyper-inflatie = méér dan 1 miljoen %/jaar!Ieder UUR:  halvering van hun munt!!
Als  enigste  hypotheek-SPECIALIST in Nederland, corrigeer ik jaarlijks  wél voor de actuele geld-ontwaarding!!  In vaktermen genaamd:  DISCONTEREN.
Toekomstige BATEN én LASTEN worden wiskundig  herleid tot de aanvangswaarden!
Deze herleide  waarden noemt men:  CONTANTE  Waarden ( = CW-waarden ).
De reken-rente ( = DISCONTO-percentage ) duidt ik aan met:  j.
De waarde:  j = 0 %/jaar  betekent:  dat álle berekeningen NOMINALE waarden betreft
( géén geld-ontwaarding )!
Voor  j = 2 %/jaar,  is dit de gemiddelde inflatie in de afgelopen 3  30-jarige perioden.
Stel: dat u 30 jaar geleden een ( Aflossingsvrije ) hypotheek had van  H = 100.000 Gulden.

Deze Aflossingsvrije hypotheek moet u nú volledig aflossen…
U weet uit eigen ervaring dat toen bij de start 100.000 Gulden véél geld was.
Doch door de inflatie is dit bedrag stérk ontwaard!  Immers deze 100.000 Gulden zijn
( na 30 jaar  ) nog 100.000 / 1,020^30  =  55.207 Gulden ( = 25.052 Euro ) waard…
Wat kunt u nú doen met 25.000 Euro??
Eind 2002 bedroeg de gemiddelde hypotheek:  170.422 Euro ( CBS-informatie )!

Zie mijn grafieken: B1 + B2.


TIP:  leest u voorál mijn éérste artikel op mijn unieke website:
         “Reken met reële waarden!”
         Dat is mijn éérste artikel in het unieke Vakblad:  “De Hypotheek Adviseur” = DHA.


SLOTVRAAG.

Tenslotte wil ik u vragen:
                1 ) hoe hebt u mijn unieke website gevonden?
                2 ) hoe is ( zijn ) uw ervaring(en) met mijn website?

       Ik schrijf mijn  hypothecaire   artikelen zodanig, dat mijn teksten ( voor circa 75 % )
       metéén begrepen worden. Anders dient men de betreffende tekst nógmaals te lezen…

      Wat let u:  om mij telefonisch te benaderen, om uw hypothecaire vragen VOLLEDIG
      door mij te laten beantwoorden?!  Deze unieke service is 100 % GRATIS!

      TIP:   Als u op uw pc in voert:   hypothecair wiskundige
      dan ben ik de  enigste ( van circa 15.000 hypotheek-adviseurs ) in Nederland…..

      Pierre M. J. OTTEN,  hypotheek-SPECIALIST,     

      telefoon:  0495-58.5743   ( NA 11.00 uur,  tót  21.30 uur bereikbaar  ).
 


>>>>>> Mijn HARTELIJKE DANK voor  ál uw gewaardeerde  reacties:  Pierre Otten!!


(Totaal: 240 keer bezocht | Vandaag: 1 keer bezocht)